-

Četrtek, 27. januar 2022

:: Projektiranje strojnih inštalacij

Največji del našega poslovanja zajema projektiranje strojnih instalacij. Pri načrtovanju tesno sodelujemo z investitorji ali arhitekti. Upoštevanje želja in zahtev naročnika zagotavlja učinkovite, smotrne in optimalne rešitve izvedenih instalacij.

STROJNE INŠTALACIJE:

 • projektiranje (načrt ogrevanja, načrt hlajenja, načrt vodovodne inštalacije, načrt vertikalne kanalizacije, načrt prezračevanja, načrt plinske instalacije ter vse instalacije, ki so navedene v referencah)
 • projektantski nadzor
 • strokovni nadzor
 • vodenje projektov


ENERGIJA:

 • projektiranje pasivnih in nizkoenergijskih objektov
 • konzultacije in svetovanje glede učinkovite rabe energije
 • preračuni energijskih bilanc ter letne porabe energije, izračuni solarnih kolektorjev-bilanca
 • izdelava študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo
 • izdelava hidravličnih analiz, kjer sistemi ne delujejo optimalno
 • krmiljenje črpalk in optimiranje ter priprava za centralni nadzorni sistem v hladilnih strojnicah z več različnimi agregati


POŽARNA VARNOST:

 • odvod dima in toplote
 • nadtlak v stopnišču visokih stavb
 • protieksplozijska zaščita – predvsem prečrpovališč


INŽENIRING:

 • konzultacije in svetovanje glede učinkovite rabe energije
 • svetovanje pri energetskih problemih
 • reševanje neustrezno delujočih sistemov, in sicer predvsem hladilnih in ogrevalnih
 • notranje plinske instalacije, izvedba in projektiranje, svetovanje
 • plinifikacije, preračuni kompletnih zank za določeno mesto, npr. Vrhnika in programi, kjer se lahko ažurno spremlja poraba plina in predvideva vključevanje potrebnih merno regulacijskih postaj-tlak plina 100 mbar

 

:: Svetovanje

Prisluhnemo vašim predlogom in željam. Na podlagi večletnih izkušenj pri najrazličnejših projektih zaznamo morebitna problematična mesta realizacije ideje. Stalno spremljanje novosti na trgu pa jamči, da vam bomo ponudili optimalno in sodobno rešitev v skladu s trendi v stroki.