-

Četrtek, 27. januar 2022

:: Reference podjetja PINOS

Med vidnejšimi deli smo izdelali računalniške programe za dimenzioniranje cevovodov za ogrevanje, vodovod in plin ter za parovode za nasičeno in pregreto paro.

Projektirali smo:

Elpro Križnič d.o.o., Slovenska Bistrica: - kotlarna na zemeljski plin toplotne moči 890 kW in pripadajoči plinovodni priključek za toplotno moč 2 MW.
ELES d.o.o.: - Podatkovni center Kleče.
Osnovna šola Ketteja in Murna: - prenova in prezračevanje sanitarij.
Hala Andina, Logatec: - prezračevanje, kotlarna, ogrevanje, sončni kolektorji.
Prezračevanje kuhinje: - Vzgojni zavod Planina.
Lek Ljubljana: - tovarna Lek Farmatech v Romuniji.
Lek Mengeš: - zaprte kroge hladilne vode, razvode demi vode, toplotne postaje, razvode tehnoloških medijev in parovodov, posnetke vseh razvodov v kinetah in cevnih mostovih za ISO 9001, črpališče glikola, študije hidravličnih razmer glikolov na lokaciji Lek Mengeš.
Lek Lendava: - hladilni strojnici glikola -5/0 st. C, hladilne moči 700 kW, pripravo hladilne vode.
Ogrevanje: - Zavod sv. Stanislava v Ljubljani, Onkološki inštitut v Ljubljani, cerkev na Škofljici.
Talno ogrevanje: - okrevališče v Ankaranu.
Kotlarne: - PŠTO Celje, kotlarna Šentrupert.
Toplotne postaje: - SCT, poslovno trgovski objekt devetka na Čopovi.
Plinske instalacije: - Interspar na Viču, Komunalno podjetje Rast na Litijski cesti, sežigalnica Color Preska in Pinus Rače, Eltima Črnuče.
Tehnične pline: - Iskraemeco Kranj, Hidrometeorološki zavod Ljubljana, zlatarna Krasnojarsk v Rusiji.
Analitske pline: - Kmetijski inštitut.
Postaje propan butana.
Komprimiran zrak, plinifikacije: - Vrhnika.
Industrijsko pnevmatiko: - sežigalnica Pinus Rače.
Vročevode in parovode: - Energetika Ljubljana.
Hlajenje: - poslovna stavba HIT-a v Novi Gorici, Dom 3 BE za duševno prizadete v Ribnici.
Pripravo pitne vode: - klinika Njagan v Rusiji.
Bazensko tehniko: - klinika v Belorusiji.
Klimatizacijo bazenov: - bazen Kratochwill, bazen Isajlović.
Lokalno vodovodno omrežje z vodohranom za visoko cono: - vodovod Hom-Šentrupert.
Vodovod: - Športni park Trzin.
Prezračevanje: - Krka iz Novega mesta, kalilnica Blaj iz Celja.
Lokalno odsesovanje: - čistilna naprava Krke v Ločni, galvanike.
Klimatizacijo: - hotel Grandovec, Gebruederweiss.
Diesel agregate: - Onkološki inštitut Ljubljana.
Kombustorje in iniceratorje: - klinika Solikamsk v Rusiji.
Kotlarne: - kotlarna na zemeljski plin toplotne moči 890 kW in pripadajoči plinovodni priključek za Elpro Križnič d.o.o., Slovenska Bistrica za toplotno moč 2 MW

Veliko stanovanjskih hiš in blokov s kompletnimi strojnimi instalacijami, z zunanjimi vodovodnimi in plinovodnimi priključki.

Picerije in gostinske lokale z velikimi kuhinjami.

Nadzor smo imeli na Kmetijskem inštitutu, na Viator Vektorju, Hermes plusu.

Jože Oberwalder, univ. dipl. ing. stroj. - pooblaščeni inženir s številko 2272 IZS S-0686. Aktivno obvladam nemški in angleški jezik

:: Galerija naših dosedanjih projektov

Hladilni stolpi

Hladilni stolpi

Hladilni agregat

Hladilni agregat

Hladilni agregat

Hladilni agregat

Razdelilnik - zbiralnik

Razdelilnik - zbiralnik

Distribucijske črpalke

Distribucijske črpalke

Razdelilnik - zbiralnik

Razdelilnik - zbiralnik

Napajanje kondenzatorske vode iz zbiralnika

Napajanje kondenzatorske vode iz zbiralnika

Zbiralnik za sončno ogrevanje

Zbiralnik za sončno ogrevanje

 Kotlarna na polena

Kotlarna na polena

 Kotlarna na polena

Kotlarna na polena

Kotlarna na polena

Kotlarna na polena

Kotlarna na polena

Kotlarna na polena

Kotlarna na polena

Kotlarna na polena

Kotlarna na polena

Kotlarna na polena

Kotlarna na polena

Kotlarna na polena

Oljna kotlarna

Oljna kotlarna

Črpališče glikola -20 st.C

Črpališče glikola -20 st.C

Notranja plinska inštalacija

Notranja plinska inštalacija

Varnostni sklop za plinsko instalacijo

Varnostni sklop za plinsko instalacijo

Anemostat za vpih zraka

Anemostat za vpih zraka

Kuhinjska napa

Kuhinjska napa

Varnostni sklop za plin - kuhinja

Varnostni sklop za plin - kuhinja

Klimat, prezračevanje

Klimat, prezračevanje

Klimat, prezračevanje

Klimat, prezračevanje

Kotlarna, ogrevanje

Kotlarna, ogrevanje

Kotlarna, ogrevanje

Kotlarna, ogrevanje

Kotlarna, ogrevanje

Kotlarna, ogrevanje

Kotlarna, ogrevanje

Kotlarna, ogrevanje

Kotlarna, ogrevanje

Kotlarna, ogrevanje

Kotlarna, ogrevanje

Kotlarna, ogrevanje

Kotlarna, ogrevanje

Kotlarna, ogrevanje

Prezračevanje sanitarij

Prezračevanje sanitarij

Prezračevanje sanitarij

Prezračevanje sanitarij

Prezračevanje sanitarij

Prezračevanje sanitarij

Prezračevanje sanitarij

Prezračevanje sanitarij

Prezračevanje sanitarij

Prezračevanje sanitarij

Prezračevanje sanitarij

Prezračevanje sanitarij

Prezračevanje sanitarij

Prezračevanje sanitarij

Prezračevanje sanitarij

Prezračevanje sanitarij

Prezračevanje sanitarij

Prezračevanje sanitarij

Prezračevanje sanitarij

Prezračevanje sanitarij

Vodovodna instalacija

Vodovodna instalacija

Prezračevanje

Prezračevanje

Prezračevanje

Prezračevanje

Prezračevanje

Prezračevanje

Prezračevanje

Prezračevanje

Prezračevanje - odsesovalne rešetke, dolgometne šobe

Prezračevanje - odsesovalne rešetke, dolgometne šobe

Prezračevanje - dolgometna šoba

Prezračevanje - dolgometna šoba

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje z rekuperacijo

Talno toplovodno ogrevanje

Talno toplovodno ogrevanje

Talno toplovodno ogrevanje

Talno toplovodno ogrevanje

Talno toplovodno ogrevanje

Talno toplovodno ogrevanje

Talno toplovodno ogrevanje

Talno toplovodno ogrevanje

Talno toplovodno ogrevanje

Talno toplovodno ogrevanje

Talno toplovodno ogrevanje

Talno toplovodno ogrevanje

Talno toplovodno ogrevanje

Talno toplovodno ogrevanje

Talno toplovodno ogrevanje

Talno toplovodno ogrevanje

Centralno prezračevanje z rekuperacijo - prezračevalna naprava

Centralno prezračevanje z rekuperacijo - prezračevalna naprava

Centralno prezračevanje z rekuperacijo - prezračevalna naprava

Centralno prezračevanje z rekuperacijo - prezračevalna naprava

Centralno prezračevanje z rekuperacijo - prezračevalna naprava

Centralno prezračevanje z rekuperacijo - prezračevalna naprava

Centralno prezračevanje z rekuperacijo - razdelilca in dušilnika zvoka

Centralno prezračevanje z rekuperacijo - razdelilca in dušilnika zvoka

Zunanja split enota za toplotno črpalko zrak - voda

Zunanja split enota za toplotno črpalko zrak - voda

Zunanja split enota za toplotno črpalko zrak - voda

Zunanja split enota za toplotno črpalko zrak - voda

Zunanja split enota za toplotno črpalko zrak - voda

Zunanja split enota za toplotno črpalko zrak - voda

Freecooling

Freecooling

Freecooling

Freecooling

Freecooling

Freecooling

Freecooling

Freecooling

Freecooling

Freecooling

Freecooling

Freecooling

Podatkovni center: dvojni perforiran pod

Podatkovni center: dvojni perforiran pod

Podatkovni center: kanalska klima

Podatkovni center: kanalska klima

Podatkovni center: kanalska klima

Podatkovni center: kanalska klima

Podatkovni center: kanalska klima

Podatkovni center: kanalska klima

Podatkovni center: zunanje enote kanalskih klim

Podatkovni center: zunanje enote kanalskih klim

Podatkovni center: zunanje enote klima omar, električni agregat

Podatkovni center: zunanje enote klima omar, električni agregat

Podatkovni center: zunanje enote klima omar

Podatkovni center: zunanje enote klima omar

Ekspanzijska posoda - kotlarna 170 kW

Ekspanzijska posoda - kotlarna 170 kW

Zajem svežega zraka in odvod dimnih plinov

Zajem svežega zraka in odvod dimnih plinov

Izmenjevalec 170 kW - namesto hidravlične kretnice

Izmenjevalec 170 kW - namesto hidravlične kretnice

Kotel Weishaupt 170 kW

Kotel Weishaupt 170 kW

Kotlarna 170 kW ogrevalni krogi

Kotlarna 170 kW ogrevalni krogi

Neutralizacija Weishaupt

Neutralizacija Weishaupt

Šolanje Weishaupt

Šolanje Weishaupt

Plinska proga za bioplin (zgoraj) in zemeljski plin (spodaj)

Plinska proga za bioplin (zgoraj) in zemeljski plin (spodaj)

Plinska proga za bioplin (zgoraj) in zemeljski plin (spodaj)

Plinska proga za bioplin (zgoraj) in zemeljski plin (spodaj)

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kemična tovarna Atotech Podnart - kotlarna (Kesselraum) toplotne moči 2,2 MW

kotlarna Dom Titan 1600 kW toplotne moči

kotlarna Dom Titan 1600 kW toplotne moči

kotlarna Dom Titan 1600 kW toplotne moči

kotlarna Dom Titan 1600 kW toplotne moči

kotlarna Dom Titan 1600 kW toplotne moči

kotlarna Dom Titan 1600 kW toplotne moči

kotlarna Dom Titan 1600 kW toplotne moči

kotlarna Dom Titan 1600 kW toplotne moči

kotlarna Dom Titan 1600 kW toplotne moči

kotlarna Dom Titan 1600 kW toplotne moči

kotlarna Dom Titan 1600 kW toplotne moči

kotlarna Dom Titan 1600 kW toplotne moči

kotlarna Dom Titan 1600 kW toplotne moči

kotlarna Dom Titan 1600 kW toplotne moči

kotlarna Dom Titan 1600 kW toplotne moči

kotlarna Dom Titan 1600 kW toplotne moči

kotlarna Dom Titan 1600 kW toplotne moči

kotlarna Dom Titan 1600 kW toplotne moči

kotlarna Dom Titan 1600 kW toplotne moči

kotlarna Dom Titan 1600 kW toplotne moči

kotlarna Dom Titan 1600 kW toplotne moči

kotlarna Dom Titan 1600 kW toplotne moči

kotlovnica

kotlovnica